ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3

          ด้วย สพฐ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีกำหนดรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น 3  โดยรับจากโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 7    รับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 เมษายน 2561  ตามเอกสารรายละเอียดที่แนบ

application

data budda

enrol

explanation

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศน.วีรศักดิ์  มลิจาร  0818647350

ติดต่อเรา