เชิญประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2561

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2561 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.       ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์

 

 

 

หมายเหตุ : ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ติดต่อเรา