ตรวจการประเมินวิทยฐานะ

วัน จันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมตรวจการประเมินวิทยฐานะ 3 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนวังไผ่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว


2. โรงเรียนบ้านวังสำลี อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว


3. โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา