ทัศนศึกษา

16  มีนาคม  2561  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน

ณ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)และสวนสนุกดรีมเวิลด์


ติดต่อเรา