การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (บ้านเขาสามสิบ/บ้านท่าผักชี/อนุบาลเขาฉกรรจ์/ธรรมยานประยุต/บ้านคลองอุดมสุข/บ้านโป่งดาวเรือง/บ้านหน้าสถานี/ออป.6/บ้านไทรทอง/วังศรีทอง) เข้ารับการพัฒนาในวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 ทั้งนี้ ดาวน์โหลดคู่มือแนวปฏิบัติงานการพัฒนาครูได้ที่ http://personnel.obec.go.th

การพัฒนารักษาการใน ผอ.สถานศึกษา

ติดต่อเรา