พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง ประจำปีการศึกษา 2560

วัน ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา