พิธีเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านการเรียนรู้ ดูลูกหลานเล่าเรียน ครั้งที่ 3 “

วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านการเรียนรู้ ดูลูกหลานเล่าเรียน ครั้งที่ 3 ” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา