แจ้งผลการประเมินด้วยข้อสอบกลาง ชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2

แจ้งผลการประเมินด้วยข้อสอบกลาง ชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2

ทุกระดับชั้น https://goo.gl/xRDmiv

ป.2https://goo.gl/SvtqUN

ป.4https://goo.gl/EoSVL1

ป.5https://goo.gl/YAd1b9

ม.1https://goo.gl/9LZ57a

ม.2 https://goo.gl/T7FBFx

ติดต่อเรา