กิจกรรมบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านแสงจันทร์

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์จัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มีคณะครูและผู้ปกครองของ เด็กเข้าร่วมยินดีกับบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านแสงจันทร์ในครั้งนี้ด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1