วันเกิด น.พ.สมยศ ศรีจารนัย (ผอ.สำนัก…)

วันที่ 2 กรกฎาคม  2557

โรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน

โดย นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

กระทรวงสาธารณสุขเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด  วันที่ 2 กรกฎาคม  2557   

ทั้งนี้มีคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเดินทางมาร่วมงานและอวยพรวันคล้ายวันเกิด

อย่างอุ่นหนาฝาคั่ง  ดังนี้

     – สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว            -สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์

     -รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.เขาฉกรรจ์     -รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.หนองหว้า

     -รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ซับมะนาว      -รพ.ส่งเสริมสุขภาพต.เขาสามสิบ

     -รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ไทรทอง         -สถานีอนามัยนาคันหัก

     – อ.ส.ม.บ้านเขาดิน     ฯลฯ

DSCF6724123 DSCF6725123 DSCF6726123 DSCF6727123 DSCF6730123

DSCF6761123 DSCF6738123 DSCF6746123 DSCF6747123 DSCF6751123 DSCF6752123 DSCF6753123 DSCF6755123 DSCF6756123 DSCF6758123 DSCF6762123 DSCF6763123 DSCF6765123 DSCF6768123 DSCF6770123 DSCF6772123 DSCF6773123 DSCF6774123 DSCF6778123 DSCF6780123 DSCF6782123 DSCF6785123 DSCF6788123 DSCF6790123 DSCF6791123 DSCF6799123

DSCF6803123 DSCF6805123 DSCF6806123 DSCF6815123 DSCF6814123 DSCF6817123 DSCF6818123

cats

 

 

ติดต่อเรา