รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560

14 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส โดย นายหงษ์คำ หาบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยท่านการุณ เกษมราช รองผู้กำกับ สภ.เขาสิงโตและผู้ติดตาม คณะกรรมการสถานศึกษา ครูนักเรียน ให้การต้อนรับคณะประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  นำโดย

  1. นางพยอม ใจสะอาด  ผอ. กลุ่มลูกเสือฯ ศธจ.สระแก้ว
  2. นางสาวพิมสาย จึงตระกูล ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.สระแก้ว
  3. นางสาวณัฐวรา  เอกฉัตร  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สระแก้ว

 

ติดต่อเรา