แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตร

กลุ่มการเงินฯ ขอแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบ

เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

โดยดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้ 

คลิกที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร

ติดต่อเรา