นิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการ เล่าขาน งานของหนู”

วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ท่าน ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการ เล่าขาน งานของหนู” ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา