การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาทักษะการคิด

วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่าน ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 พร้อมทั้งคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ที่ 3 ศูนย์พัฒนาทักษะการคิด ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา