โรงเรียนบ้านเขาแหลม นำโดยท่าน ผอ .ไกรรักษ์ โชติรัตน์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561ขอแสดงความยินดีด้วยจ้าเด็กๆ

โรงเรียนบ้านเขาแหลม นำโดยท่าน ผอ .ไกรรักษ์ โชติรัตน์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น  ป.6 ม.3
ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
ขอแสดงความยินดีด้วยจ้าเด็กๆ

                             

ติดต่อเรา