เยี่ยมครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา