เยี่ยมครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านพระเพลิง

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา