การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ท่าน ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 พร้อมทั้งคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา