การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชา

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่าน ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 พร้อมทั้งคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ที่ 1 ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา