สถานศึกษาสีขาว มหาเจริญ

13 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ โดย นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับคณะประเมินสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข(ระดับเพชร) จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

————–ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ—————–

Latest posts by โรงเรียนบ้านมหาเจริญ (see all)
ติดต่อเรา