การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ (สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ)

แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด   

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  >> หนังสือนำ  / หลักเกณฑ์การคัดเลือก / แบบเสนอประวัติและผลงาน

ติดต่อเรา