นิทรรศการค่ายวิชาการ 2560

โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนิทรรศการค่ายวิชาการของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาตำบลท่าเกษม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมจัดแสดงบูธกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ในงานนี้ด้วย

ติดต่อเรา