::: ตรวจ คัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก :::

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองตะเคียนชัย
ได้ตรวจ คัดกรอง เฝ้าระวัง โรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก
โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2557

001 002 003 004 005 006 007

ภาพโดย : ครูสิทธิชัย เนียรศิริ

ดูแลการผลิต : นายมนต์ชัย เกิดกุล

ติดต่อเรา