รับมอบจักรยาน

วันที่ 12 มีนาคม 2561  นายอภิชาติ  เกิดผล  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว  ได้มอบจักรยานให้แก่ เด็กชายวสันต์  เนตรวงษ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อใช้ในการเดินทางมาโรงเรียน

ติดต่อเรา