กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง-ลูกเสือสามัญ

วันที่ 6-9 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองหว้าได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง-ลูกเสือสามัญ
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองหว้า 

    

     

ติดต่อเรา