งานแสดง แสง สี เสียง “ มาฆปูรมีศรีสระแก้ว ” ประจำปี 2561

วันที่ 1 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองหว้านำนักเรียนร่วมแสดงกลองยาวในงานแสดง แสง สี เสียง “ มาฆปูรมีศรีสระแก้ว ” ประจำปี 2561 ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา