ทัศนศึกษา ป.4-6 มหาเจริญ

8 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีืที่ 4-6 เข้าทัศนศึกษาเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ และวัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้นักเรียนได้ ศึกษาแหล่งรวมงานสถาปัตยกรรมไทยหลากหลายยุคสมัยจากทั่วทุกภาคของเมืองไทย และได้สักการะสิ่งศักสิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป
———ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ———–

ติดต่อเรา