พิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายสระขวัญ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ท่าน ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายสระขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวค่ายไพรีระย่อเดช อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1