พิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่าน ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านแก้งสัมพันธ์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


ติดต่อเรา