ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ท่าน ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบ ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ณ โรงเรียนเขาตาง้อก อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา