เก็บตก ” วันสุนทรภู่ ” โรงเรียนบ้านเทศมงคล

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนบ้านเทศมงคล

ภายใต้การนำของ นางขวัญวรา  พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล

ได้จัดงาน วันสุนทรภู่ ขึ้น ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนบ้านเทศมงคล

ในการนี้ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านต่างๆ

และมีการประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เช่น วาดภาพ แต่งกลอน คัดลายมือ ฯลฯ

IMG_6666IMG_6675IMG_6693IMG_6696 IMG_6712 IMG_6713

การแสดงของนักเรียนเนื่องในวันสุนทรภู่

IMG_6753IMG_6769 IMG_6774 IMG_6785 IMG_6795

พืธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา

IMG_6718 IMG_6728 IMG_6730 IMG_6734 IMG_6750

ติดต่อเรา