เยี่ยมครูและนักเรียน โรงเรียนทับทิมสยาม 05

วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนทับทิมสยาม 05 อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา