ติดตามการรายงานข้อมูลระดับก่อนประถมศึกษา

ขอความร่วมมือโรงเรียน บ้านคลองน้ำเขียว บ้านหนองผูกเต่า บ้านคลองหาด บ้านหินกอง บ้านหนองสมบูรณ์ บ้านซับเจริญ วังบูรพา บ้านพรสวรรค์(เขาฉกรรจ์)            บ้านพระเพลิง บ้านเขาดิน(เขาฉกรรจ์) วังสำลี รายงานการรับสมัครนักเรียนรายวัน ระดับก่อนประถมศึกษา ในระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน https://admission.bopp-obec.info ด่วน กรณีไม่มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียน ให้รายงานเป็น 0

ติดต่อเรา