การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกหลักสูตรตามโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแสงจันทร์รับการประชุม VDO Conference โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อเรา