พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอเมืองสระแก้ว

วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอเมืองสระแก้ว ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองเตียน

ติดต่อเรา