การรายงานการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกแห่ง ดำเนินการรายงานข้อมูลการรับสมัครนักเรียนรายวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2561 ภายในเวลา 18.00 น.ของทุกวัน ในระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เว็บไซต์ http://admission.bopp-obec.info

ติดต่อเรา