ทัศนศึกษา ป.1-3 มหาเจริญ

2 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยนำนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 เข้าทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งผู้เรียนได้ศึกษาธรรมชาติของสัตว์ รวมถึงประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

—————ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ—————–

ติดต่อเรา