รายงานข้อมูลการรับสมัครนักเรียนรายวัน

แจ้งประชาสัมพันธ์ ถึงโรงเรียนที่ได้ดำเนินการยืนยันข้อมูลการรับสมัครนักเรียนรายวันไปแล้ว โดยยังไม่ถึงกำหนดสิ้นสุดการรับสมัครนักเรียน ทำให้ไม่สามารถกรอกข้อมูลการรับสมัครนักเรียนรายวัน ในวันต่อไปได้ รวมทั้งไม่สามารถกรอกข้อมูลการรับสมัครนักเรียนในชั้นต่อไปได้ ขณะนี้ผู้ดูแลระบบรายงานการรับนักเรียน ได้ดำเนินการปลดล๊อคการยืนยันข้อมูลให้แล้ว โรงเรียนจึงเข้าไปกรอกข้อมูลต่อไปได้แล้ว 

ติดต่อเรา