การรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 4 จิตสำนึกรักษาความสะอาด

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 4 จิตสำนึกรักษาความสะอาด ผ่านทาง Google Drive  และสแกน QR CODE เข้าร่วมไลน์กลุ่ม   รายละเอียดตามเอกสารแนบ  >>>> หนังสือนำส่ง

ติดต่อเรา