เยี่ยมครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแก

วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแก อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา