ค่ายพักแรม มหาเจริญ

23-25 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำโดยนายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและลูกเสือยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 125 อ.ตาพระยา และทัศนศึกษาปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป
————ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ————–

 

ติดต่อเรา