การจัดงานสัปดาห์เผยเเผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยเเผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561 เพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวัดใกล้บ้าน เพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

ติดต่อเรา