เยี่ยมครูและนักเรียน โรงเรียนคลองอุดม

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนคลองอุดม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา