พิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรม เดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการการฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรม เดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา