พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายตำบลสระขวัญ ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมยานประยุต

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายตำบลสระขวัญ ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมยานประยุต

ติดต่อเรา