กีฬาเครือข่าย ปี่ฆ้องฉลองราชย์ ปี 60

กิจกรรม กีฬากลุ่มเครือข่ายสัมพันธ์ 

ปี่ฆ้องเกมส์  ครั้งที่ 15

นำโดย นายบุญส่ง  แสงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงพลู

ได้นำคณะครู และนักกีฬาโรงเรียนบ้านลุงพลู

เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านด่าน ราษฎรบำรุง

เมื่อวันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2561

***********

ติดต่อเรา