อย.น้อย มหาเจริญ

16 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในโครงการ อสม. น้อยนักจัดการสุขภาพชั้นประถมคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) จัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมหาเจริญ ซึ่งมีนักเรียนในโรงเรียนตำบลทุ่งมหาเจริญเข้าร่วมอบรมและรับความรู้ดังกล่าว

———————-ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ——————————-

ติดต่อเรา