การประชุมคณะกรรมการประธานสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 และข้อสอบมาตรฐานกลาง

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประธานสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 และข้อสอบมาตรฐานกลาง ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา