นำนักเรียนร่วมงานกาชาด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านหนองหว้านำนักเรียนร่วมแสดงกลองยาวในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561

ติดต่อเรา