พิธีเปิดงานเทศกาลประจำปี”งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว”

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นกรรมการตัดสินขบวนแห่ในงาน”สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และเวลา 19.00 น. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1